ISSN 2225-5060

English version

English version

Последние новости

Календарь

Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
...

Наш баннер

Лабиринт.Журнал социально-гуманитарных исследований

« | Главная | »

Конференція “Радянське «я» і радянське «ми» між ідеологією та реальністю” (Київ, 20-21 березня 2020)

Київ, 20-21 березня 2020

Кафедра історії Національного університету «Києво-Могилянська академія» спільно з Historians.in.ua мають честь оголосити про проведення Міжнародної наукової конференції  «Радянське «я» і радянське «ми» між ідеологією та реальністю». Конференція відбудеться 20-21 березня 2020 року на базі Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Радянознавчі студії досить динамічно розвиваються в Україні з моменту здобуття нею незалежності. Озвучене ще в останні роки перебудови завдання заповнити «білі плями» історії протягом наступних десятиліть стимулювало дослідницький пошук і появу великої кількості публікацій на раніше табуйовані теми радянського минулого. Ще до недавнього часу першочерговий дослідницький інтерес викликала політична історія радянського періоду, а темами, що передовсім розробляються, були та й досі залишаються ті, що пов`язані з терором, репресивною радянською машиною, дисидентським опором системі, Другою світовою війною тощо. Тобто, українська пострадянська історіографія, вже у нових умовах і володіючи доступом до раніше не доступних архівних масивів, дублювала підходи (та й оцінки) «тоталітарної школи», що домінувала в західних радянознавчих студіях ще у 1950-х – 1970-х рр.

Відчутні зрушення відбулися в українських радянознавчих студіях протягом останнього десятиліття: дослідники звернулись до питань соціально-економічного, соціокультурного, соціорелігійного, повсякденного життя в Радянському Союзі. Поступово відходячи від вузького розуміння «радянського», що обмежується вивченням системи влади, репресивних інституцій, з одного боку, і опору системі, з іншого, українські дослідники звернули увагу на антропологічний вимір радянської історії. «Людина» в їхніх студіях – уже не лише пасивний об`єкт дій влади,  але й активний історичний суб`єкт. Таким чином, українські дослідники починають долучатись до нової соціальної та нової культурної історії «радянського», що динамічно розвиваються в західних радянознавчих студіях ще з середини 1990-х рр.

На думку організаторів конференції, наразі доречним є проведення міжнародної наукової конференції, що підведе своєрідні проміжні підсумки найновіших розвитків в радянознавчих студіях, створить умови для спілкування українських і західних дослідників, обміну ідеями, обговорень методологічного інструментарію та теоретичних засад вивчення «радянського», а тому стимулюватиме подальші зрушення в цій ділянці української історіографії.

Формат заходу:дводенна міжнародна наукова конференція, у центрі обговорень якої – радянська людина і радянське суспільство, що конструювалися/творилися/форматувалися упродовж усього радянського періоду із використанням найрізноманітніших засобів, але життя яких все ж залишалось далеким від прописаного в партійних документах ідеалу. До участі в конференції запрошуються дослідники, що вивчають різноманітні аспекти заявленої проблематики: радянську систему освіти і пропаганди, методи і наслідки «соціальної інженерії», індивідуальну й колективну пам’ять, соціально-економічний і соціорелігійний вимір радянського життя, гендерні питання, радянські культурні проекти, масову культуру та повсякденні соціокультурні практики тощо.

Упродовж двох днів конференції заплановано проведення пленарного засідання, п’яти тематичних секцій і підсумкового круглого столу, у яких візьмуть участь близько 30 учасників.

Результат такого наукового форуму не обмежується власне проведенням конференції. Нами запланована публікація збірника, до якого увійдуть доопрацьовані за результатами обговорень і дискусій доповіді учасників конференції. Формування – через налагодження і підтримання персональних контактів – своєрідної спільноти дослідників «радянського» є не менш важливим безпосереднім результатом, також і з перспективи майбутніх наукових проектів.

Організатори конференції ведуть пошук коштів для забезпечення харчування та проживання учасників конференції.

Зголошення до участі в конференції приймаються до 3 лютого 2020 року включно. Текст зголошення, що повинен містити назву доповіді, коротку анотацію (200-300 слів), особисту інформацію (ім’я та прізвище, інституційна афіліація, контактні дані), просимо надсилати на електронну скриньку klymenkooksana@ukr.net

Про включення заявлених доповідей до програми конференції ми повідомимо не пізніше 14 лютого.

English

The Department of History of the National University of Kyiv-Monyla Academy together with Historians.in.ua are pleased to announce the International conference “Soviet ‘I’ and Soviet ‘We’ in between Ideology and Reality.” The conference will take place on March 20-21, 2020 and will be hosted by the National University of Kyiv-Mohyla Academy.

Soviet studies are developing in Ukraine ever since the early 1990s. The exclusive focus on Soviet political history (main themes being the terror system, repressions, and resistance actions) characterized the field in the 1990s – early 2000s. While during the last decade, Ukrainian scholars also turned their attention to socio-economic, socio-cultural, socio-religious dimensions of Soviet everyday life writing within the frameworks of new social history and new cultural history.

The conference organizers are convinced that it is an appropriate time now to hold the international conference that will demonstrate the current state of field in Ukraine, create possibilities for communication of Ukrainian and Western sovietologists, enable a fruitful discussion of methodologies and theoretical frameworks for Soviet studies, and thereby stimulate further developments in Ukrainian historiography.

The format of the event: a two-day international conference with focus on the Soviet (Wo)Man and Soviet society that were constructed/formed/created during the entire Soviet period but whose life nonetheless never attained the Communist party ideal. We invite applications from scholars who study Soviet systems of education and propaganda, methods and results of ‘social engineering,’ individual and collective memory, socio-economic and socio-religious aspects of Soviet life, gender issues, Soviet cultural projects, mass culture and everyday socio-cultural practices, etc.

The conference will comprise of a plenary session, 5 thematic sections, and a roundtable discussion. We expect that nearly 30 scholars from all over Ukraine as well as Western sovietologists will participate in the conference.

Outcomes: The publication of conference volume and networking are important outcomes of this conference that will also set the ground for future collaborative projects.

The conference organizers hope to secure funding for catering and accommodation of conference participants.

We are accepting applications till February 3, 2020. Please send your applications to klymenkooksana@ukr.net. Each application should include a paper title, a brief paper annotation (200-300 words), and personal information (name, institutional affiliation, and contact details).

We will notify selected participants by February 14th the latest.

Поделиться...


| Ваш отзыв »

Отзывы